Hopp til innhold

Fagartikkel

Relasjoner og kontekst påvirker

Tenk deg at du får meldingen "sitt ned". Hvor og når dette blir sagt, og hvem som sier det, vil avgjøre om du omfatter det som en invitasjon, et forslag, en oppfordring eller en kommando.

Kontekst påvirker kommunikasjonen

Kontekst i kulturfiltermodellen

Betydning av kontekst

Kontekst er alt som kan påvirke kommunikasjonen. Det kan være innflytelse fra omgivelser, situasjonen, tidspunktet, miljøet og så videre. I modellen vår har vi illustrert konteksten med en stor ellipse. Den er en ramme rundt hele kommunikasjonssituasjonen.

Hvordan sending og mottak skjer, avhenger ofte sterkt av konteksten. Er det en fortrolig samtale i en sofa, en offentlig tale, eller er det lesing av en avisartikkel på bussen? Hvilket forhold har du til den du kommuniserer med?

Betydning av relasjoner

Relasjonen du har til den du kommuniserer med, er en del av konteksten. Den vil påvirke hvordan du koder og avkoder en melding. Relasjonen mellom avsender og mottaker er illustrert med den stiplede ovalen i kommunikasjonsmodellen vår.

Er relasjonen mellom de som kommuniserer preget av tillit eller mistillit? De følelsesmessige relasjonene kan spille en viktig rolle for hvordan tegnene eller signalene blir tolket. Har du ikke tillit til den du snakker med, vil du tolke meldinger fra denne personen annerledes enn om den kom fra en venn du stoler på.

Kan du se for deg ulike situasjoner der meldingen "sitt ned" kan tolkes ulikt?

Sist faglig oppdatert 07.11.2018
Skrevet av Øyvind Dahl og Eirik Befring
Rettighetshaver: NRK

Læringsressurser

Introduksjon til kommunikasjonsbegrepet

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale