Hopp til innhold

Fagartikkel

Kulturfilteret

Vi skal se nærmere på de ulike elementene i kulturfiltermodellen. Den viktigste forskjellen fra andre kommunikasjonsmodeller er kulturfilteret.

Avsender og mottaker har ulike kulturfiltre

Avsender og mottaker har ullike kulturfiltre

Illustrasjonen over viser en avsender og en mottaker. For enkelhets skyld kaller vi her avsenderen for ’han’ og mottakeren for ’hun’. Så langt er denne modellen lik andre kommunikasjonsmodeller.

I tillegg har vi tegnet inn et filter foran både avsender og mottaker. Det er dette vi kaller kulturfilteret. Avsenderen har (eller gjør gjeldende) en kulturell bakgrunn, her illustrert som et firkantet kulturfilter. Mottakeren har (eller gjør gjeldende) en kulturell bakgrunn som vi viser med et trekantet kulturfilter. De ulike formene illustrerer at kulturfiltrene vi har, er ulike.

Kulturfilteret består av erfaringer

Kulturfilteret er altså et filter som påvirker hvordan vi koder og avkoder meldinger. Filteret er formet av kulturer vi er en del av og erfaringene vi har. Det er en del av oss, og vil derfor alltid påvirke kommunikasjonen, selv om vi ikke tenker på det i det daglige.

Vi blir nok først og fremst oppmerksomme på kulturfiltrene når de er veldig ulike, når kulturbakgrunnen er så forskjellig at det oppstår misforståelser. Likevel er kunnskap om at vi alle har litt ulike filtre nyttig å ha i flere sammenhenger.

Kunnskap er viktig i mange kommunikasjonssituasjoner

De som jobber med markedsføring og massekommunikasjon vil alltid tenke over hvordan budskapet de ønsker å formidle vil bli tolket og forstått. Dyktige markedsførere har for eksempel mye kunnskap om målgruppa for en kampanje. Når de kartlegger interesser, holdninger og verdier blant målgruppens medlemmer, er det i realiteten gruppas kulturfiltre de prøver å beskrive.

Sist faglig oppdatert 07.11.2018
Skrevet av Øyvind Dahl, Eirik Befring og Marthe Johanne Moe
Rettighetshaver: NRK

Læringsressurser

Introduksjon til kommunikasjonsbegrepet

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell