Hopp til innhold

Fagartikkel

Avkoding og tilbakemelding

Hvordan kan du vite om mottakeren har forstått hva du vil formidle? Svaret får du ikke før mottakeren har tolket meldingen og gitt deg en respons. Rollene snus: Mottakeren er nå avsender, og avsenderen blir mottaker.

Ilustrasjon av misforstått kommunikasjon.

Når mottakeren avkoder, er det han eller hun avkoder sjelden helt likt det avsenderen tenkte da han eller hun kodet meldingen.

Avkoding

Avkoding er mottakerens forsøk på å tilskrive mottatt tegn eller melding en mening ut fra sitt ståsted. For å gi mening til tegnet eller meldingen, bruker han/hun sin tidligere erfaring, språk og kontekst (omgivelsene for kommunikasjonen).

Eksempel på personlig kommunikasjon

Personen som har bedt deg med på kino, har erfart at du tidligere har likt å se film. Han eller hun vet også at du ofte har mange lekser, men at du gjerne utsetter leksene hvis det er noe annet gøy på gang. Disse erfaringene kan gjøre at mottakeren i denne situasjonen ikke forstår hva du har tenkt.

Eksempel på mediekommunikasjon

Tale og stemmebruk, og bruk av bilder og lydeffekter typiske for en nyhetssending, er kodinger som hjelper mottakeren når hun eller han avkoder meldingen. Når en profesjonell avsender bruker de vanlige virkemidlene for sjangeren, er det en måte å sørge for at mottaker forstår meldingen. Sjangre finnes som en kontrakt mellom sender og mottaker. Brytes det regler for sjangeren, kan mottakeren fort bli forvirret.

Tilbakemelding

Tilbakemelding er umiddelbar respons fra mottakeren på den mottatte meldingen. Når han/hun gir respons, blir mottaker avsender, og avsenderen blir mottaker. Det som sendes er også tegn/melding, og det må avkodes av mottakeren. I en samtale vil det gjerne veksle fram og tilbake. Ofte handler det om å finne ut hva det er samtalepartneren egentlig mener.

Eksempel på personlig kommunikasjon

Mottakeren i eksempelet vårt vil antagelig svare deg med et "ok" eller kanskje spørsmålet "hva mener du egentlig?" Da blir han eller hun avsender, og du blir mottaker. Det er de samme prosessene som skjer: koding og avkoding av tegn og meldinger. Dere vil antagelig fortsette å veksle helt til mottakeren har forstått at du ikke vil dra på kino. Kanskje ender du opp med å måtte kode det du mener på nytt?

Eksempel på mediekommunikasjon

I mye mediekommunikasjon er tilbakemeldinger vanlig. I lineær-TV er konkurranser der du kan sende inn svar, ett eksempel på tilbakemelding. Kommentarfelt etter artikler på nettaviser er et annet eksempel på tilbakemeldinger i mediekommunikasjon. Sosiale medier støtter personlig mediekommunikasjon. Vekslingen mellom meldinger og tilbakemeldinger skjer automatisk når du kommuniserer i sosiale medier.

Sist faglig oppdatert 21.12.2018
Skrevet av Marthe Johanne Moe og Eirik Befring

Læringsressurser

Introduksjon til kommunikasjonsbegrepet

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell