Hopp til innhold

Fagartikkel

Kanal og støy

Når en melding skal kodes, må avsender tenke over hvilken kanal som skal brukes for å formidle den. Avsender må også tenke over hva som kan forstyrre kommunikasjonen.

Støy på arbeidsplass

Kanal

Kanal er det som formidler meldingen. Kanalen kan være

  • organisk (det som formidler sansning: øre, øyne, hud, tunge, nese)
  • fysisk (luften i klasserommet, telefonledning, medieteknologier, mediekanaler)
  • direkte (ansikt til ansikt)
  • indirekte (med mellomledd, tolk, radio, bilde)

Eksempel på personlig kommunikasjon

Du kan formidle meldingen om at du ikke vil dra på kino indirekte med en tekstmelding, eller kanskje du sier det direkte til vennen din i klasserommet. Valg av kanal kan påvirke hvordan meldingen avkodes.

Eksempel på mediekommunikasjon

Bruker vi prosessmodellen på mediekommunikasjon, snakker vi som regel om en fysisk, indirekte kanal. En sportsbegivenhet kan sendes på Tv3, NRK1 eller oppsummeres i en fysisk avis. En fotballblogg kan være en mediekanal for personlige synspunkter om den samme sportsbegivenheten.

Støy

Støy er forstyrrende elementer i kommunikasjonen. Det kan være lyd, som ordet uttrykker, men i kommunikasjonsteori brukes ordet støy også om andre elementer som kan påvirke prosessen. Støy er gjerne knyttet til kanalen. For eksempel kan dårlig forbindelse forstyrre en telefonsamtale eller en medieoverføring, mens andres prat kan forstyrre når det kommuniseres ansikt til ansikt. Det kan for eksempel være for varmt eller for kaldt i rommet, noe merkelig med klesdrakten til den andre, eller det kan være andre ting som fanger oppmerksomheten slik at det som skal formidles, blir forstyrret.

Eksempel på personlig kommunikasjon

Hvis episoden der vennen din ba deg med på kino foregår i et klasserom, mens læreren underviser, kan alt det som foregår rundt være støy som påvirker kommunikasjonen mellom dere. Det kan være læreren som snakker, eller at du er mest opptatt av det som skjer på pulten foran deg.

Eksempel på mediekommunikasjon

Teknisk støy, som dårlige høytalere, eller et lavt lydopptak, kan gjøre det vanskelig å få med seg et innhold.

Støy kan også handle om upresis bruk av fortelleteknikker. Kanskje er lyd og bilder satt sammen slik at budskapet ikke blir forstått. Eller en tekst kan være så vanskelig formulert at målgruppen ikke forstår den. Det kalles også for støy i kommunikasjonsprosessen.

Sist faglig oppdatert 21.12.2018
Skrevet av Marthe Johanne Moe og Eirik Befring

Læringsressurser

Introduksjon til kommunikasjonsbegrepet

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell