Hopp til innhold

Oppgave

Prøv å kode meldingen

LK06
Hvor mange måter kan du kode meldingen på?

Personlig kommunikasjon

På hvor mange ulike måter kan du fortelle en venn at du ikke vil være med på kino?

  • Hvordan kan du kode det du vil formidle? Tenk ut minst tre ulike måter.
  • Vil de ulike måtene å kode meldingen på tolkes helt likt, tror du? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke.

Mediekommunikasjon

Hvordan kodes en sportsbegivenhet på radio og på TV?

  • Finn et eksempel på en fotballkamp eller en annen sportsbegivenhet kommentert på radio. Plukk ut noen minutter som dere hører nøye på.
  • Finn et eksempel på en fotballkamp eller en annen sportsbegivenhet kommentert i et fjernsynsformat. Plukk ut noen minutter som dere ser nøye på.
  • Diskuter med en i klassen hvordan innkodingen av budskapet er forskjellig. Hvilken informasjon er kodet inn i lyden, og hvilken informasjon er kodet inn i bildene?
Sist oppdatert 05.11.2018
Skrevet av Marthe Johanne Moe

Læringsressurser

Introduksjon til kommunikasjonsbegrepet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?