Hopp til innhold

Oppgave

Prøv å kode meldingen

Hvor mange måter kan du kode meldingen på?

Personlig kommunikasjon

På hvor mange ulike måter kan du fortelle en venn at du ikke vil være med på kino?

  • Hvordan kan du kode det du vil formidle? Tenk ut minst tre ulike måter.
  • Vil de ulike måtene å kode meldingen på tolkes helt likt, tror du? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke.

Mediekommunikasjon

Hvordan kodes en sportsbegivenhet på radio og på TV?

  • Finn et eksempel på en fotballkamp eller en annen sportsbegivenhet kommentert på radio. Plukk ut noen minutter som dere hører nøye på.
  • Finn et eksempel på en fotballkamp eller en annen sportsbegivenhet kommentert i et fjernsynsformat. Plukk ut noen minutter som dere ser nøye på.
  • Diskuter med en i klassen hvordan innkodingen av budskapet er forskjellig. Hvilken informasjon er kodet inn i lyden, og hvilken informasjon er kodet inn i bildene?
Sist faglig oppdatert 05.11.2018
Skrevet av Marthe Johanne Moe

Læringsressurser

Introduksjon til kommunikasjonsbegrepet

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell