Hopp til innhold

Fagartikkel

Koding av melding

Koding, eller innkoding, er avsenderens forsøk på å gi innholdet i sine tanker og meninger et uttrykk som gjør det mulig å sende meldingen.

Illustrasjon av to hoder som dekoder informasjon.

Du prøver å kode det du tenker slik at det avkodes ganske likt hos mottakeren. Hvor lett syns du det er å få andre til å forstå akkurat hva du tenker?

Uttrykket kan være verbalt, enten muntlig eller skriftlig. Du kan også bruke andre tegn, som å riste på hodet eller vise fingeren. Dette kaller vi nonverbalt språk.

Hvordan du koder meldingen, vil ofte være avhengig av situasjonen. Kommuniserer du ansikt til ansikt, eller er mottakeren et annet sted? Kan mottakeren høre eller se deg? Hva er din relasjon til vedkommende? Dette er noen av faktorene som påvirker hvordan du koder meldingen din.

Formålet med kodingen er altså å finne en måte å uttrykke dine tanker og meninger på en slik måte at mottakeren forstår deg. Du har en intensjon, og vi kaller tegnene du bruker for intenderte tegn.

Eksempel på personlig kommunikasjon

Du kan velge å formulere tankene dine med ord, enten muntlig eller skriftlig. Du kan skrive eller si ifra om at du ikke vil på kino. Det er også mulig å kode en slik melding på en annen måte. For eksempel kan du riste på hodet eller la være å svare på kinoinvitasjonen. Hva tror du fungerer best?

Eksempel på mediekommunikasjon

I mediekommunikasjon finner vi ofte profesjonelt kodede meldinger. Budskapet er som regel resultatet av et samarbeid mellom flere personer med ulike kompetanse. I planleggingen blir det gjerne diskutert hvilke kameravinkler som skal brukes i ulike situasjoner, det blir laget planer for hvem som skal snakke når, og alle jobber for at det budskapet som til slutt blir sendt, er kodet på en slik måte at det er forståelig i andre enden.

I mediekommunikasjon omformes budskapet til signaler som kan sendes og mottas gjennom medieteknologier, som mobil, PC, digitalt fjernsyn og lignende.

Sist faglig oppdatert 21.12.2018
Skrevet av Marthe Johanne Moe og Eirik Befring

Læringsressurser

Introduksjon til kommunikasjonsbegrepet

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell