Hopp til innhold

Oppgave

Mer om kommunikasjonsbegrepene

Sklit om Anu språkskole. Bilde.

Oppgave 1

Å forstå og misforstå. Finn eksempler fra dagliglivet:

 • Finn eksempler på forståelse, manglende forståelse og misforståelse:
  • Fra dagligdagse hendelser på skolen, blant kamerater eller hjemme.
  • Fra ferieopplevelser.
 • Finn en situasjon der du har opplevd dette: Du har forklart noe til en person. Du synes selv at du har forklart det helt tydelig og greitt. Den andre har kanskje stilt oppklarende spørsmål slik at de tror at de har forstått det samme. Så viser det seg etterpå at det var noe annet den andre hadde forstått.
  • Hva var det som til slutt oppklarte misforståelsen? Illustrer gjerne med bilder eller tegninger, eller lag rollespill.

Oppgave 2

Intendert kommunikasjon: Noen ganger blir meldingen vi sender ikke oppfattet helt slik vi tenkte da vi kodet den.

 • Se på skiltet over. Hva er intendert kommunikasjon? Og hva tror du blir den ikke-intenderte?
 • Forklar hvordan vi kan kommunisere noe til andre uten at vi har til hensikt å kommunisere. Hvordan foregår kommunikasjon uten intensjon?
 • Finn eksempler på at du som mottaker tillegger mening til uttrykk (ord, kroppsspråk, hendelser) som ikke var ment som en kommunikasjon.

Oppgave 3

Tegn og meldinger:

 • Fagteksten slår fast at meldinger kan sendes, men ikke meninger. Forklar dette nærmere.
 • Finn eksempler på ulike tegn i skolehverdagen. Bruk mobil eller et kamera til å ta bilde. Konsentrer deg om et par tegn. Hva er uttrykk og hva er innhold?
 • Gjør rede for forskjellen mellom ikon, indeks og symbol. Finn eksempler som illustrerer de tre typene grunntegn. Ta bilder for å illustrere forskjellen.
 • Er mørke skyer på himmelen ikon, indeks eller symbol for uvær?

Oppgave 4

Hva er god kommunikasjon?

 • Hva synes du om de ti "budene" for god kommunikasjon? Øker de sjansen for at kommunikasjonssvikt unngås?
 • Kan de også være regler som kan gjelde utenfor et møterom?
 • Er reglene kulturavhengige, eller kan de ha allmenn gyldighet?
 • KK1-elever skulle lage en plakat med ti regler om god kommunikasjon. Mange la vekt på øyekontakt og det å håndhilse. Hvilke begrensninger har slike "bud" hvis du tenker på det du har lært om kultur?
 • Lag en plakat med ti regler som kan være til hjelp for å sikre en god kommunikasjon mellom mennesker med ulik kulturell bakgrunn.
Sist faglig oppdatert 21.12.2018
Skrevet av Øyvind Dahl og Eli M. Huseby
Rettighetshaver: NRK

Læringsressurser

Introduksjon til kommunikasjonsbegrepet

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell