Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Fordyp deg i en subkultur

Subkulturene ungdommer danner har ofte som formål å utfordre voksenkulturen. Velg deg en subkultur du vil fordype deg i.

Oppgave

Gå sammen i grupper og lag en presentasjon om den subkulturen dere har valgt.

Dere står fritt til å velge form, men tenk over hvordan dere best kan formidle kulturuttrykkene. Vær kreative, og ta medelevene deres med på en kulturreise!

I presentasjonen bør dere svare på disse spørsmålene om subkulturen:

  • Hvilke kulturuttrykk er typiske? (klær, hår, sminke, musikk, kunst, litteratur, aksjonsformer, levemåter)
  • Hvor oppstod kulturen?
  • Hvem er/var sentrale aktører eller forbilder?
  • Hvilke normer og verdier preger kulturen? Hvordan blir normene og verdiene kommunisert?
  • På hvilken måte er denne subkulturen en reaksjon på den rådende kulturen hos voksne? Her kan dere ta med historiske hendelser som har virket inn på denne ungdomsgenerasjonen.
  • Er denne subkulturen fanget opp av markedsføringskrefter og blitt "mainstream"? Vis i tilfelle eksempler på det (for eksempel i klær, film eller reklame).
  • Hvilket forhold har dere til kulturen dere har presentert? Er dere inspirert på noen områder? Spør gjerne tilhørerne om det samme.

Sist oppdatert 26.02.2019
Tekst: Marthe Johanne Moe (CC BY-SA)

Læringsressurser

Hva er interkulturell kommunikasjon?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter