Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Grunnleggende begreper og sammenhenger

Begrepene på denne siden må du lære deg.

2.1.1

Hvordan definerer vi

a) en linje?

vis fasit

En linje består av uendelig mange punkter. Linjen har en uendelig utstrekning i begge retninger (én dimensjon).

b) et linjestykke?

vis fasit

Et linjestykke er en del av en linje og avgrenses av to endepunkter.

c) en stråle?

vis fasit

En stråle er en del av en linje og avgrenses av ett endepunkt. Strålen har uendelig utstrekning i én retning.

2.1.2

Tegn en rett, en spiss og en stump vinkel.

vis fasit
Rett vinkel. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
Spiss vinkel. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
Stump vinkel. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

En rett vinkel er 90°.

En spiss vinkel er mindre enn 90°.

En stump vinkel er større enn 90°.

2.1.3

a) Tegn to komplementvinkler.

vis fasit
Komplementvinkler. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

b) Tegn to supplementvinkler.

vis fasit
Supplementvinkler. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

2.1.4

Sett sammen begrep og forklaring


Geometrisk begrep

Forklaring

1

Punkt

a

Består av uendelig mange punkter, har uendelig utstrekning i én retning

2

Linje

b

Avgrenset av to endepunkter

3

Linjestykke

c

Har ingen utstrekning, men har en bestemt posisjon

4

Stråle

d

Består av uendelig mange punkter, har uendelig utstrekning i begge regninger

5

Plan

e

Har uendelig utstrekning i to dimensjoner

vis fasit

1c, 2d, 3b, 4a, 5e

CC BY-SASkrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen.
Sist faglig oppdatert 26.04.2018

Læringsressurser

Grunnleggende begreper og sammenhenger