Hopp til innhold

Fagstoff

Grunnleggende begreper og sammenhenger

Geometrien bygger på noen grunnleggende geometriske definisjoner.
Tennisball som lander på linjen. Foto.

Punkt

Punkt

Et punkt har en bestemt posisjon, men det har ingen utstrekning. Likevel tegner vi punktet som en prikk, et kryss eller liknende, slik at det blir synlig for oss. Det er vanlig å bruke store bokstaver når vi gir navn til punkter.

Linje

En rett linje, eller bare en linje, består av uendelig mange punkter. Linjen har en uendelig utstrekning i begge retninger. Den krummer ikke. Vi sier at linjen har en uendelig utstrekning i én dimensjon. Vi tegner en linje som en tynn strek. Det er vanlig å bruke små bokstaver når vi gir navn til linjer.

Linje
Åpne bilde i et nytt vindu

Linjestykke

Linjestykke
Åpne bilde i et nytt vindu

Et linjestykke er en del av en linje og avgrenses av to endepunkter. Vi gir vanligvis et linjestykke navn ut fra endepunktene, men det et også vanlig å bruke små bokstaver som navn. Linjestykket til høyre avgrenses av punktene A og B.
Vi kan gi linjestykket navnet AB, eller for eksempel c.

Stråle

Stråle
Åpne bilde i et nytt vindu

En stråle er en del av en linje og avgrenses av ett endepunkt. Strålen har uendelig utstrekning i én retning.

Skjæring mellom linjer

Skjæring mellom linjer
Åpne bilde i et nytt vindu

To linjer skjærer hverandre dersom de har ett felles punkt.

Plan

To linjer som skjærer hverandre spenner ut et plan. Et plan har uendelig utstrekning i to dimensjoner. Vi kan tenke på et ark som et utsnitt av et plan.

I plangeometrien studerer vi linjer og punkter i ett og samme plan.

Parallelle linjer

Parallelle linjer
Åpne bilde i et nytt vindu

To linjer i et plan har enten ett eller ingen punkter felles. Dersom linjene ikke har ett felles punkt, er de parallelle.

Når to linjer a og b er parallelle, skriver vi a||b.

CC BY-NC-SASkrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen.
Sist faglig oppdatert 09.11.2018

Læringsressurser

Grunnleggende begreper og sammenhenger