Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Laavenjassh: Kontraste

Daennie sæjrosne laavenjassh faage-sæjrose «Kontraste».

1. laavenjasse

Kontrasth guvvesne.

Nïejte golteleminie. Guvvie.
Åpne bilde i et nytt vindu
  1. Buerkesth kontrastide daennie guvvesne.
  2. Tjaelieh sjiehteles nommem gåvvan.

2. laavenjasse

Kontrasth guvvesne.

Flaske som ligger i gresset. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
  1. Buerkesth kontrastide daennie guvvesne.
  2. Tjaelieh sjiehteles nommem gåvvan.

3. laavenjasse

Kontrasth guvvesne.

Stearinlys. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
  1. Buerkesth kontrastide daennie guvvesne.
  2. Tjaelieh sjiehteles nommem gåvvan.
CC BY-SASkrevet av Liv Karin Joma, Marion Federl og Cecilie Isaksen Eftedal.
Sist faglig oppdatert 10.12.2018

Læringsressurser

Gïeleldh vierhkie-vierhtieh

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter