Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesten i Norge består av en offentlig sektor som først og fremst behandler prioriterte grupper i befolkningen etter lov om tannhelsetjenesten, og en privat sektor. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for det offentlige tannhelsetilbudet.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
En tannlege undersøker tennene til en gutt. Foto.

Det første møtet mange har med norsk tannhelsetjeneste, er tannhelsekontroll på tannlegekontoret som barn. Innkallingen til kontroll er et viktig forebyggende tiltak som skal fremme god tannhelse i befolkningen.

Offentlig og privat tannhelsetjeneste

Ifølge loven skal disse prioriterte gruppene få regelmessig og oppsøkende tilbud om behandling i offentlig tannhelsetjeneste:

  • barn og ungdom fra 0 til 18 år
  • psykisk utviklingshemmede
  • eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og under hjemmesykepleie
  • ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret
  • andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere

Alle gruppene, med unntak av 19- og 20-åringer, får gratis tannlegebehandling. Gruppene er listet opp i prioritert rekkefølge. Det betyr at denne prioriteringen skal følges dersom det ikke er nok ressurser til å behandle samtlige grupper.

Den offentlige tannhelsetjenesten tilbyr også undersøkelse og behandling til voksne betalende pasienter hvis det er ledig kapasitet. I Norge utføres 80 prosent av tannhelsetjenestene på private tannlegekontorer.

En tannhelsesekretær instruerer i tannstell. Foto.

På tannlegekontoret

På tannlegekontoret arbeider tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer sammen. Tannlegen behandler pasienten, mens tannpleieren arbeider med forebygging av sykdom i tenner og munnhule. Tannhelsesekretæren fungerer som et bindeledd mellom tannlege og pasient. Han/hun holder oversikt over de daglige gjøremålene på tannlegekontoret.

Oppgavene til tannhelsesekretæren kan variere mellom å holde orden på timebestillinger, ta imot telefonhenvendelser og å yte direkte assistanse ved pasientbehandling. Tannhelsesekretærer kan også arbeide ved kjeveortopediske avdelinger på sykehus og ved læresteder for tannlegestudenter.

Sist oppdatert 10.03.2020
Tekst: Norsk Helseinformatikk (CC BY-SA)

Læringsressursar

Oppbygning av tjenestene