Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hjelpemiddelsentralen

Et hjelpemiddel er en gjenstand, et tiltak eller en teknisk løsning som kan bidra til å redusere praktiske utfordringer for en person med nedsatt funksjonsevne. Eksempler på noen vanlige hjelpemidler er proteser, rullestoler og datamaskiner.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Flere rullestoler. Foto.

Det er fylkene som har ansvaret for hjelpemiddelsentralene, som også organiseres i Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Hjelpemiddelsentralene reguleres av forskrift om hjelpemiddelsentralenes virksomhet og ansvar. De har et overordnet ansvar for formidling av hjelpemidler til funksjonshemmede innen eget fylke. Sentralene skal også gi råd og veiledning til helsetjenesten i kommunen og fylkeskommunen på hjelpemiddelområdet.

Hjelpemiddelsentralens kompetanseområder

 • funksjonshemninger og konsekvensene av dem
 • mulige løsninger
 • produkter som finnes på markedet
 • tilpasningsmuligheter
 • muligheter for reparasjon, vedlikehold og gjenbruk
 • tilrettelegging av det miljøet som hjelpemiddelet skal brukes i, både i hjemmet, på skolen, i arbeid og fritid.
Rullestolbruker som kjører på rullestolrampe ved huset sitt. Foto.

Oppgaver

Hjelpemiddelsentralene har i tillegg oversikt over hvilken kompetanse andre instanser har på hjelpemiddelområdet. Det finnes en sentral i hvert fylke, bortsett fra i Oslo og Akershus som har felles hjelpemiddelsentral. De skal

 • informere brukerne
 • stå for teknisk service og reparasjon av hjelpemidlene
 • gi veiledning og opplæring av kommunale fagpersoner
 • kjøpe inn nye hjelpemidler
 • behandle søknader om innvilging av hjelpemidler

Alle kommuner har inngått samarbeidsavtale med NAV Hjelpemiddelsentral i fylket. På hjelpemiddelsentralen arbeider rådgivere innenfor ulike hjelpemiddelområder som syn, hørsel og bevegelse sammen med lagerarbeidere og forskjellige teknikere.

Sist oppdatert 10.03.2020
Tekst: Norsk Helseinformatikk (CC BY-SA)

Læringsressurser

Oppbygning av tjenestene