Hopp til innhold

Naturfag (TP)

Nyttig i naturfag

Her finner du nyttige ressurser som du kan få bruk for i flere av emnene i naturfag, og som ikke hører hjemme i et spesielt fagområde.

Demoforsøk

Her finner du en samling med forsøk som kan skape engasjement og undring. De fleste egner seg som demonstrasjonsforsøk, men noen kan brukes som elevforsøk også.

Læringsressurser

Demoforsøk

Du er her