Hopp til innhold

Oppgave

Hvordan får du oversikt over kilder?

Hva vil det si å jobbe systematisk med kilder? Del meninger og erfaringer med andre i klassen.

Mennesker flytter på røde klosser. Illustrasjon.

Lag egne begrepsdefinisjoner

For å få mest mulig ut av søk etter informasjon på nett, er det nyttig å ha klart for seg noen sentrale fagbegreper.

Lag deres egne definisjoner på hvilken mening som ligger i følgende begreper:

 • navigasjon
 • lesing på nett
 • strategi
 • organisering

Del begrepsdefinisjonene

Del begrepsdefinisjonene med resten av klassen. Bli enige om en felles definisjon for hvert av begrepene.

Skriv ned tre punkter

Tenk over en av de siste gangene du brukte internett til å finne informasjon som skulle løse en litt større arbeidsoppgave du jobbet med.

 • Hva skulle du finne frem til?
 • Hvordan gikk du frem?
 • Hva gjorde du før, underveis og etter søkeprosessen?
 • Skriv ned tre eksempler på hvordan du selv tenker du jobber systematisk med kildesøk.

Diskuter med medelever

Del eksempler med hverandre på hvordan dere jobber systematisk med kildesøk.

Diskuter:

 • Hva vil det egentlig si å jobbe systematisk med kildesøk?
 • Hva vil det si å ha en strategi for hvordan et søk gjennomføres?
 • Kan dere gjøre ting annerledes for å få mer oversikt over prosessen?
Sist faglig oppdatert 01.11.2018
Skrevet av Albertine Aaberge

Læringsressurser

Kildesøk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs