Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Film: Virkemidler i reklamefilm

Å treffe følelser er sentralt når reklame planlegges og produseres. Virkemidlene kan være å bruke humor eller alvor, eller lage en trist fortelling. Samtidig må målgruppen oppleve nytteverdien av produktet det blir reklamert for.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Sist oppdatert 11.01.2021
Skrevet av Albertine Aaberge

Læringsressurser

Videoproduksjon – korte formater