Hopp til innhold

Medieuttrykk 1

Video 1

Å jobbe med levende bilder er en sammensatt arbeidsprosess. Videoproduksjon handler om alt fra konkretisering av idéen, valg av virkemidler, uttegning og opptak, til redigering og klipping.