Hopp til innhold

Egenvurdering

Infografikk – vurderingsskjema

Bruk dette skjemaet som hjelp når du vurderer i hvilken grad du har nådd læringsmålene for arbeidsoppdraget Infografikk om mediebruk.

Røde kryss og grønne huker. Illustrasjon.

Fremragende

Kompetent

På vei

forstår hva tabellen viser, og kan videreformidle det sentrale innholdet i tabellen til andre på en lettfattelig måte

forstår hva tabellen viser, og kan videreformidle innholdet til andre

forstår bare delvis hva tabellen viser, og har vanskelig for å formidle dette til andre

forstår hva et presist budskap er

forstår hva et budskap er

har noe å formidle, men budskapet er uklart

har brukt farger og symboler på en gjennomtenkt måte i visualiseringen, kan argumentere for hvorfor nettopp disse symbolene og fargene er brukt

har brukt farger og symboler til å visualisere et budskap, men er usikker på hvorfor nettopp disse symbolene og fargene er brukt

har valgt symboler og farger litt tilfeldig

Sist faglig oppdatert 07.03.2017
Skrevet av Albertine Aaberge

Læringsressurser

Mediebruk og medievaner

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs