Hopp til innhold

Oppgave

Twitter-kongens fall

Donald Trump ble en av USAs mest omstridte presidenter. Han brukte i mange år det sosiale mediet Twitter som en sentral plattform for å spre ytringene sine. Men meldingene under og etter stormingen av kongressbygningen i 2021 førte til at Trump ble utestengt fra Twitter.

President Donald Trump med mobiltelefon i handa. Han sitter i et møte og har en mikrofon framfor seg. Foto.

Twitter-kontoen ble et viktig redskap for Trump i hans maktutøvelse som president. Gjennom denne sosiale medieplattformen kunne han nå ut til nærmere 90 millioner følgere med budskapet sitt.

Mange av Trumps ytringer på Twitter var kontroversielle, og flere inneholdt kraftige personangrep. Meldingene under og etter stormingen av kongressbygningen i 2021 resulterte i at Trump ble utestengt fra Twitter.

Twitter begrunnet slettingen av Twitter-kontoen med at det var fare for at Trump ville oppildne til mer vold. Sitatet under er hentet fra et åpent brev 350 Twitter-ansatte skrev til direktøren for selskapet 6. januar 2021. Noen timer senere ble Twitterkontoen @realDonaldTrump stengt.

Til tross for vår innsats for å tjene den offentlige samtalen, hjalp vi til med å fyre opp under de dødelige hendelsene 6. januar, som Trumps megafon.

1) Sett deg inn i saken

Skann Snap-koden til NRK Nyheter og les artikkelen fra aftenposten.no:

Fakta om Donald Trump på Twitter

 • Twitter-kontoen @realDonaldTrump ble stengt permanent januar 2021.
 • Totalt ble det lagt ut 56 466 meldinger før kontoen ble slettet.
 • Kontoen hadde 88,7 millioner følgere da den ble stengt.
 • Mest aktiv var Trump i perioden 20. juli 2020 til 8. januar 2021. Da tvitret han totalt 5 993 ganger, eller 34,8 ganger om dagen.

Kilde: Journalisten.no


2) Undersøk og reflekter

Sett deg inn i Twitters retningslinjer og svar på spørsmålene:

Smarttelefon som viser ei Twitter- side med informasjon om at kontoen @RealDonaldTrump er stengt. Foto.

Januar 2021: Twitter-kontoen @realDonaldTrump blir stengt permanent.

 1. Hva er formålet til Twitter?
 2. På hvilken måte kan disse reglene legge til rette for at brukerne fritt og trygt kan delta i den offentlige samtalen?
 3. Finn ut hvilke av reglene Trump brøt slik at han ble utestengt. Er du enig eller uenig i avgjørelsen?
 4. Hvilket redaksjonelt ansvar mener du et globalt internettselskap som Twitter har?
 5. Nedstengingen av Donald Trumps konto har satt søkelyset på den store makten som Twitter og andre sosiale medier har. Bør verdensomspennende selskaper som Twitter reguleres strengere? Begrunn svaret ditt.

3) Svar på spørsmålene


Logoen til Twitter. Illustrasjon.
 1. Hva tenker du om at Donald Trump ble utestengt fra Twitter?
 2. Trump har lenge kommet med kontroversielle ytringer på Twitter, og noen hevder at utestengelsen burde ha kommet tidligere. Hva tenker du?
 3. Hvorfor kan det være i offentlighetens interesse å ha tilgang til de kontroversielle Twitter-meldingene til Trump?
 4. Twitter-kontoen ble stengt to uker før Trump gikk av som president. Hva er utfordringene ved å sensurere og utestenge en sittende president fra den offentlige samtalen?
 5. Hva kan bli konsekvensene av at Trump og hans meningsfeller flytter seg til andre plattformer der enigheten er større og de møter mindre motstand?

Til slutt: Gå gjennom svarene med personen du sitter ved siden av.

4) Klassediskusjon

Samfunnet er tjent med at meninger brytes i det offentlige rom. Noen hevder at alle typer ytringer bør komme fram i lyset og bli diskutert på sosiale medieplattformer som for eksempel Twitter.

Drøft denne problemstillingen med resten av klassen, og trekk linjer til slettingen av Trumps Twitter-konto.

Forberedelse


 • Finn ulike argumenter som belyser problemstillingen. Dere kan hente inspirasjon til argumenter i tabellen under.
 • Legg fram argumenter for en gruppe på tre til fire personer først. Her kan dere få innspill og tilbakemeldinger fra hverandre slik at dere står sterkere i plenumsdiskusjonen etterpå.
 • Velg en ordstyrer som skal lede klassedebatten.

Gjennomføring

Legg fram saklige argumenter og drøft problemstillingen. Alle gruppene skal bidra med argumenter i debatten.


Argumenter for sletting av Trumps Twitter-konto

Argumenter mot sletting av Trumps Twitter-konto

Ytringsfriheten på Twitter må begrenses for å redusere skadevirkningene av ytringer som kan oppfordre til vold.

Det er i offentlighetens interesse å ha tilgang til de kontroversielle Twitter-meldingene til Trump.

Trump har brukt Twitter som en arena der han kan oppildne til konspirasjoner og vold. Derfor er det riktig av Twitter å stoppe dette.

Twitter er en del av den offentlige samtalen. Det er problematisk at et internettselskap regulerer ytringsfriheten til en sittende president.

Alle bør ytre seg med varsomhet og ta ansvar for ytringene sine. Brukere som ikke følger retningslinjene, må fjernes fra Twitter.

Ytringsfrihet er grunnleggende for demokratiet. Hvorfor skal Twitter sette grenser for hvordan Trump og andre brukere kan ytre seg?

Kilde

Schjønberg, S. (2021, 11. januar). Twitter-kongen som falt – slik var Trumps kontroversielle talerstol. Journalisten. https://journalisten.no/donald-trump-kortnytt-medienyheter-fra-ntb/twitter-kongen-som-falt--slik-var-trumps-kontroversielle-talerstol/443057


Sist faglig oppdatert 16.01.2021
Skrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen

Læringsressurser

"Twitter-demokratiet"

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell