Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Budsjett og regnskap

Oppgavene nedenfor kan løses med alle hjelpemidler hvis det ikke står noe annet.

4.1

Tenk deg godt om og sett opp et budsjett som viser dine inntekter og utgifter neste uke. Husk å fordele månedlige inntekter og utgifter ut på hver enkelt uke.

Vis fasit

Budsjettet kan for eksempel se ut som vist nedenfor, men her vil det finnes mange ulike muligheter.

A

B

C

1

Budsjettet til Eline for neste uke

2

3

Inntekter:

Formler

4

Ukepenger

100 kr

5

Vaskejobb

690 kr

6

Sum inntekter:

790 kr

=B4+B5

7

8

Utgifter:

9

Mat og drikke

150 kr

10

Klær og sko

250 kr

11

Helse og hygiene

25 kr

12

Buss

90 kr

13

Internett, telefon

100 kr

14

Lek og fritid

100 kr

15

Sum utgifter

715 kr

=SUMMER(B9:B14)

16

17

Overskudd

75 kr

=B6-B15

Nedenfor kan du se beregningene i et ekte regneark.

Filer

  • Budsjett og regnskap, oppgaver, bm (XLSX)

4.2

Tenk deg at du og din familie skal på en ferietur til Østerrike i vinterferien for å kjøre på ski. Dere skal være borte en uke og bo på hotell. Sett opp et budsjett for ferieturen. Finn reelle priser ved å undersøke på Internett.

vis fasit

Eksempel for en familie på 5 personer:

A

B

C

1

Budsjett for en tur til Østerrike for en familie på 5 personer

2

3

Inntekter:

Formler:

4

Penger til bruk på turen

50 000 kr

5

6

Utgifter:

7

Flybilletter

15 000 kr

8

Hotell med halvpensjon

20 000 kr

9

Skikort

5 000 kr

10

Transport

2 000 kr

11

Mat og drikke

2 500 kr

12

Telefon

1 000 kr

13

Andre aktiviteter

2 000 kr

14

Sum utgifter

47 500 kr

=SUMMER(B7:B13)

15

16

Overskudd

2 500 kr

=B4-B14

Det kan nok være lurt at budsjettet går med et overskudd. De reelle ferieutgiftene har en tendens til å bli høyere enn hva som er tenkt på forhånd.

Nedenfor kan du se beregningene i et ekte regneark.

Filer

  • Budsjett og regnskap, oppgaver, bm (XLSX)

4.3

Gå inn på sidene til Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Velg referansebudsjett og kalkulator. Legg inn kjønn og alder og sjekk hvilke forbruksutgifter som blir beregnet på deg per måned.

Kommentar

Legg merke til at dette er beregnede forbruksutgifter. Utgifter til eventuell hybel, strøm, forsikringer etc. er ikke tatt med.

4.4

Gro og Arne er begge 30 år. De er gift og har to barn, en jente på 5 år og en gutt på 3 år. Begge barna går i barnehagen. Gro er lærer og får utbetalt 25 000 kroner per måned. Arne har en 50 % konsulentstilling i kommunen og får utbetalt 18 000 kroner per måned. De har ingen andre inntekter. Den totale bruttolønnen deres er 60 000 kroner per måned. Gro og Arne har én bil.

De bor i en leilighet. Hver måned betaler de 10 000 kroner i husleie. I forsikringer betaler de 12 500 kroner per år. Strømutgiftene er på 20 000 kroner per år. De beregner de øvrige utgiftspostene ved å benytte seg av budsjettet til SIFO.

Bruk kalkulatoren til SIFO for å beregne de utgiftspostene som ikke er oppgitt.

Sett opp et månedsbudsjett i et regneark.

vis fasit

Vi legger inn opplysningene som er gitt i oppgaveteksten. Trykk på "Vis resultatet" for å få de beregnede forbruksutgiftene for denne familien. Deretter legger vi disse utgiftene inn i budsjettet.

Vær oppmerksom på at tallene fra SIFO kan endre seg. Disse tallene er lagt inn i mai 2018.

A

B

C

1

Budsjett for Gro og Arne

2

3

Inntekter:

Formler:

4

Inntekt Gro

25 000 kr

5

Inntekt Arne

18 000 kr

6

Sum inntekter

43 000 kr

=SUMMER(B4:B5)

7

8

Andre opplysninger:

9

Årlige utgifter til forsikring

12 500 kr

10

Årlige strømutgifter

20 000 kr

11

12

Utgifter:

13

Husleie

10 000 kr

14

Forsikringer

1 042 kr

=B9/12

15

Strømutgifter

1 667 kr

=B10/12

16

Mat og drikke

6 024 kr

17

Klær og sko

2 120 kr

18

Personlig pleie

1 344 kr

19

Lek og mediebruk

2 912 kr

20

Reise (kollektiv)

1 770 kr

21

Andre dagligvarer

560 kr

22

Husholdningsartikler

610 kr

23

Møbler

620 kr

24

Mediebruk og fritid

2 380 kr

25

Bil (drift og vedlikehold)

2 440 kr

26

Barnehage

556 kr

27

Sum utgifter

34 044 kr

=SUMMER(B13:B26)

28

29

Overskudd

8 956 kr

=B6-B27

Nedenfor kan du se beregningene i et ekte regneark.

Filer

  • Budsjett og regnskap, oppgaver, bm (XLSX)

4.5

Sofie har nettopp flyttet på hybel for å studere. Hun setter opp et regnskap som viser inntekter og utgifter for september.
Inntekter:
Hun har en kveldsjobb to dager i uken i en dagligvarebutikk. For denne jobben får hun utbetalt 4 000 kroner den 30. hver måned. I lån og stipend får hun 8 500 kroner hver måned som utbetales den 15.

Utgiftene finner du ferdig satt opp i regnearket nedenfor.

Filer

  • Budsjett og regnskap, oppgaver, bm (XLSX)

Sett opp et regnskap på samme måte som på teorisiden Budsjett og regnskap, der regnearket Budsjett og regnskap for Thea er brukt.

vis fasit

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

Regnskap for Sofie

2

Bilag nr

Dato

Leie hybel

Mat og drikke

Andre daglig-varer

Klær og sko

Helse og hygiene

Kollektiv-transport

Hus-holdnings-artikler

Internett, tlf og bøker

Lek og fritid

3

1

01.sep.

Leie hybel

3 500

4

2

03.sep.

Matvarer

279

5

3

05.sep.

Bøker

600

6

4

05.sep.

Andre dagligvarer

329

7

5

08.sep.

Matvarer

438

8

6

10.sep.

Trenings-senter

400

9

7

11.sep.

Hygiene-artikler

270

10

8

15.sep.

Stipend

8 500

11

9

15.sep.

Matvarer

425

12

10

17.sep.

Hus-holdnings-artikler

230

13

11

20.sep.

Busskort

500

14

12

21.sep.

Matvarer

239

15

13

24.sep.

Andre dagligvarer

378

16

14

25.sep.

Trenings-senter

500

17

15

25.sep.

Matvarer

345

18

16

25.sep.

Sko og klær

1 000

19

17

30.sep.

Matvarer

278

20

18

30.sep.

Telefon-regning

656

21

19

30.sep.

Lønn

3 500

Sum

12 000

3 500

2 004

707

1 000

270

500

230

1 256

900

Sum inntekter

12 000

Sum utgifter

10 367

Overskudd

1 633

Nedenfor kan du se regnskapet i et ekte regneark.

Filer

  • Budsjett og regnskap, oppgaver, bm (XLSX)

4.6

Familien Pedersen satte opp et budsjett for april, og etter at måneden hadde gått, hadde de oversikt over inntektene og utgiftene for denne måneden.

a) Før regnskap for april for familien. Budsjettet og oversikten over inntekter og utgifter finner du i regnearket nedenfor.

Filer

  • Budsjett og regnskap, oppgaver, bm (XLSX)

Sett opp et regnskap på samme måte som på teorisiden Budsjett og regnskap, der regnearket Budsjett og regnskap for Thea er brukt.

vis fasit

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Regnskap for familien Pedersen

2

3

Inntekter:

Utgifter:

4

Dato

Avdrag og renter

Mat og drikke

Andre daglig-varer

Klær og sko

Helse og hygiene

Transport og bil

Hus-holdnings-artikler

Internett, tlf og bøker

Lek og fritid

5

01.apr.

Avdrag og renter på lån

6 500

6

03.apr.

Matvarer

810

7

05.apr.

Bensin

280

8

05.apr.

Andre dagligvarer

829

9

08.apr.

Matvarer

612

10

10.apr.

Trenings-senter

400

11

10.apr.

Lønn med overtid

30 300

12

10.apr.

Barnetrygd

3 000

13

11.apr.

Hygiene-artikler

770

14

15.apr.

Matvarer

925

15

17.apr.

Hus-holdnings-artikler

230

16

20.apr.

Bensin

300

17

21.apr.

Matvarer

963

18

22.apr.

Eu kontroll på bil

6 300

19

24.apr.

Andre dagligvarer

635

20

25.apr.

Trenings-senter

500

21

25.apr.

Matvarer

745

22

25.apr.

Sko og klær

2 350

23

30.apr.

Matvarer

827

24

30.apr.

Telefon-regning

1 576

25

30.apr.

Diverse andre utgifter

26

Sum

33 300

6 500

4 882

1 464

2 350

770

6 880

230

1 576

900

27

28

Sum inntekter

33 300 kr

29

Sum utgifter

29 987 kr

30

Overskudd

3 313 kr

Nedenfor kan du se regnskapet i et ekte regneark.

Filer

  • Budsjett og regnskap, oppgaver, bm (XLSX)

b) Regn ut og kommenter forskjellene mellom regnskap og budsjett.

vis fasit

A

B

C

D

E

F

1

Familien Pedersen

2

3

Budsjett

Regnskap

Differanse

4

Inntekter:

5

Lønnsinntekter

29 500 kr

30 300 kr

6

Barnetrygd

3 000 kr

3 000 kr

7

Sum inntekter

32 500 kr

33 300 kr

800 kr

8

9

Utgifter:

10

Lån og avdrag

6 500 kr

6 500 kr

0 kr

11

Strøm

2 500 kr

0 kr

2 500 kr

12

Mat og drikke

5 500 kr

4 882 kr

618 kr

13

Klær og sko

2 000 kr

2 350 kr

−350 kr

14

Helse og hygiene

700 kr

770 kr

−70 kr

15

Andre dagligvarer

1 500 kr

1 464 kr

36 kr

16

Husholdningsartikler

230 kr

−230 kr

17

Bil og reiseutgifter

2 000 kr

6 880 kr

−4 880 kr

18

Lek og fritid

1 000 kr

900 kr

100 kr

19

Internett, telefon

1 500 kr

1 576 kr

−76 kr

20

Diverse andre utgifter

3 300 kr

4 435 kr

−1 135 kr

21

Sum utgifter

26 500 kr

29 987 kr

−3 487 kr

Overskudd

6 000 kr

3 313 kr

Familien har truffet nokså godt med budsjettet. Regnskapet har ingen strømutgifter, så her blir det en differanse. Når det gjelder bilutgifter, budsjetterte ikke familien med en EU-kontroll på bilen. Ellers er det ikke så store forskjeller mellom budsjett og regnskap.

Her kan du se utregningene i et ekte regneark.

Filer

  • Budsjett og regnskap, oppgaver, bm (XLSX)
CC BY-NC-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 05.06.2019

Læringsressurser

Økonomi

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter