Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Før du begynner

  Vi kan stille oss disse spørsmålene:

  • Er ting blitt billigere enn før?
  • Får du alltid bedre råd når lønnen din øker?
  • Hvordan kan vi sammenligne priser og lønn i 2018 med priser og lønn i år 2000?

  Du må lære noen begreper for å kunne svare på slike spørsmål. Her kan du lære om prisindekser, som sier noe om prisutviklingen.

  Vær oppmerksom på at videoene opererer med 1998 som basisår for alle indeksene. Nå er det 2015 som er basisår.