Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Her har vi samlet fagstoffet om prisindekser og hvordan du regner med dem. I læreplanen står det at mål for opplæringen er at eleven skal kunne

    • gjere greie for og rekne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn og berekne inntekt, skatt og avgifter