Hopp til innhold

Oppgave

Formelregning

Oppgavene nedenfor kan løses med hjelpemidler.

LK06

9.1

Hjemmebanen til Liverpool FC heter Anfield. Banestørrelsen er 100 meter x 69 meter.

a) Hvor mange kvadratmeter er Anfield?

vis fasit

100 m·69 m=6900 m2

Anfield Stadium er 6900 m2

Old Trafford er hjemmebanen til Manchester United. Banestørrelsen er 106 meter x 69 meter.

b) Hvor mange kvadratmeter større er banen til Manchester United enn banen til Liverpool FC?

vis fasit

Arealet av Old Trafford er: 106 m·69 m=7314 m2

7314 m2-6900 m2=414 m2

Banen på Old Trafford er 414 m2 større enn banen på Anfield.

Grunnflaten til en normalt stor enebolig er 100 m2.

c) Hvor mange eneboliger av denne størrelsen er det plass til på hvert av stadionene?

vis fasit

Antall eneboliger det er plass til på Anfield: 6900100=69

Antall eneboliger det er plass til på Old Trafford: 731410073

9.2

Sammenhengen mellom temperatur målt i grader fahrenheit og temperatur målt i grader celsius er gitt ved formelen

F=95·C+32

Her står C for temperaturen målt i celsiusgrader og F for temperaturen målt i fahrenheitgrader.

a) Hvor mange grader fahrenheit er det dersom det er en temperatur på 20°C?

vis fasit

F=95·20+32

F=68

68 grader fahrenheit tilsvarer 20 grader celsius.

b) Hvor mange grader celsius er det dersom det er en temperatur på 59°F?

vis fasit

F = 95·C+3259=95·C+32C=15

15 grader celsius tilsvarer 59 grader fahrenheit.

9.3

Ellen har kontantkort på mobilen. Det koster 0,59 kr for en tekstmelding. La A stå for antall tekstmeldinger og x for hvor mye penger det er på kontantkortet. Antall meldinger hun kan sende for pengene som er på kortet er gitt ved formelen

A=x0,59

Hvor mange tekstmeldinger kan Ellen sende dersom hun har 150 kr igjen på kontantkortet?

vis fasit

A=1500,59254

Ellen kan sende 254 tekstmeldinger for 150 kroner.

9.4

Markus arbeider på et gatekjøkken. Timelønnen er 105 kroner på dagtid og 150 kroner om kvelden. En måned arbeidet han 20 timer om dagen og 25 timer om kvelden.

a) Hva ble lønnen denne måneden?

vis fasit

Samlet lønn dag: 105 kr/t·20 t=2100 kr

Samlet lønn kveld: 150 kr/t·25 t=3750 kr

Samlet lønn denne måneden: 2100 kr+3750 kr=5850 kr

En annen måned tjente han 4 575 kroner. Denne måneden arbeidet han 20 timer om kvelden.

b) Hvor mange timer arbeidet han på dagtid denne måneden?

vis fasit

Samlet lønn kveld: 150 kr/t·20 t=3000 kr

4575 kr-3000 kr = 1575 kr1575 kr105 kr/t=15 t

Denne måneden arbeidet Markus 15 timer på dagtid.

9.5

Prisen på et mobilabonnement er gitt ved faste utgifter på 59 kr per måned og 0,49 kr per ringeminutt.

a) Sett opp en formel som viser prisen P for dette abonnementet en måned. La x være antall ringeminutt.

vis fasit

P=59+0,49·x

b) Finn prisen en måned det ble ringt i 260 minutter.

vis fasit

P = 59+0,49·260P = 186,40

Prisen blir 186,40 kroner en måned det blir ringt 260 minutter.

c) Finn hvor mange minutter det ble ringt når prisen en måned var 230,50 kr.

vis fasit

230,50 = 59+0,49·x0,49x=171,5x=350

Det ble ringt 350 minutter denne måneden.

Sist oppdatert 09.11.2018
Skrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen

Læringsressurser

Likninger