Hopp til innhold

Oppgave

Refleksjon rundt miljøbevisste valg

Når vi skal reflekterer over miljøbevisste valg i arbeidslivet, må vi ha flere perspektiver å tenke ut fra, ellers er det ikke refleksjon. Her kan du og medelevene dine sammen reflektere rundt ulike temaer og hverdagssituasjoner som er aktuelle for dere i arbeidet.

LK20
Ei jente og en voksen studerer et tre i skogen. Foto.

Del 1. Dialogkort

Gå sammen to eller tre, og gå igjennom de seks dialogkortene og diskuter de ulike punktene muntlig.

Del 2. Diskuter i grupper

Still dere følgende spørsmål til muntlig diskusjon:

  1. Er punktene i dialogkortene over reelle områder en kan jobbe med på praksisstedet ditt? Begrunn svaret ditt.

  2. Er det andre områder/situasjoner hvor dere kan ta miljøbevisste valg på praksisstedet ditt? Forklar.

  3. Er det mulig å endre noe på praksisstedet ditt slik at det blir mer miljøbevissthet hos de ansatte? Gi eksempler.

  4. Finn eksempler på ting som kan gjenbrukes på praksisstedet, og hva de kan gjenbrukes til.

  5. Er det ting en ikke kan gjenbruke, i så fall hvorfor?

  6. Hvilke typer avfall sorteres på praksisstedet ditt?

  7. Er det flere ting som bør sorteres?

  8. Finn ut om det jobbes med temaer rundt miljøbevissthet på praksisstedet ditt, og forklar hvordan de eventuelt gjør det.

Del 3. For barne- og ungdomsarbeiderfag

Gå inn på lenken til Grønt flagg i relatert innhold. Under fanen "Om grønt flagg" finner du ut hva de gjør, og hvorfor de gjør det. Tror du at Grønt flagg kan medvirke til at de ansatte og barna blir mer bevisst på å ta miljøbevisste valg? Forklar og begrunn.

Sist oppdatert 19.04.2021
Skrevet av Riborg Anna Ringereide

Læringsressurser

Miljøbevisste valg i yrkesutøvelsen