Hopp til innhold

Oppgave

Planlegg, gjennomfør og evaluer en byttedag

En byttedag av klær, leker, sportsutstyr og lignende er et flott bidrag til å fremme gjenbruk og motvirke bruk-og-kast-mentaliteten. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. Gjenbruk er å ha en bærekraftig livsstil.

Mange par ski står plassert opp til en vegg. Foto.

Gruppeoppgave

I denne oppgaven skal dere planlegge, gjennomføre og evaluere en byttedag. Dere velger selv hvor stor byttedagen skal være, og hvem det skal gjelde for. Dere kan for eksempel planlegge for deres klasse, en annen klasse, en barnehage, en SFO eller en ungdomsklubb.

Steg 1. Når og hvor?

Finn et tidspunkt for når dere skal arrangere byttedagen, og finn ut hvor dere skal holde til.

Steg 2. Hva skal byttes?

Bestem dere for hva som skal byttes på byttedagen. Det kan være klær, leker, sportsutstyr som skøyter, ski, akebrett og sykler, spill, bøker og lignende. I tillegg er det lurt å sette et begrenset antall produkter som folk skal levere inn. Erfaring har vist at mellom fem og sju er et fint antall, da sikrer dere at dere får greie produkter.

Steg 3. Invitasjon

Lag en invitasjon som forteller når og hvor byttedagen skal være. I tillegg må det stå tidsrom for når det folk vil bytte, kan leveres inn, og hvor de skal levere det. Husk å planlegge i god tid, slik at folk får tid til å komme med det de vil bytte bort.

Steg 4. Forberedelser

Her er det viktig at dere finner ut hvordan rommet/rommene skal se ut, slik at det blir lett for de frammøtte å finne klær i riktig størrelse, leker egnet for en bestemt alder eller sportsutstyr tilpasset størrelse og alder. Lag gjerne en illustrasjon av lokalene, og diskuter hvordan dere skal innrede slik at det blir praktisk best.

Steg 5. Hvordan gjennomføre dagen?

Hvem skal ha ansvar for hvilket område i rommet? Skal dere servere noe? Hvordan skal dere unngå trengsel? Hva hvis noen vil ha den samme tingen? Diskuter eventuelle problemer som kan oppstå.

Steg 6. Opprydding

Det blir alltid liggende noe igjen. Hva skal dere gjøre med det? Sjekk ut i lokalmiljøet hvem som kan ha glede av det som ikke blir byttet bort, for eksempel Røde Kors, en utlånssentral, asylmottak eller andre aktuelle organisasjoner.

Hvis dere blir sittende igjen med klær, er Fretex eller UFF et godt alternativ.

Sportsutstyr kan eventuelt gis til idrettslag, eller dere kan kontakte kommunen og finne ut om de har et lager hvor barn og unge kan låne utstyr. Over hele landet finnes det utstyrsordninger hvor du kan låne gratis utstyr til sport og friluftsliv. BUA, Skattkammer, Frigo, Turbo eller Frilager er organisasjoner som låner ut utstyr. Kanskje de er interessert i å overta utstyret dere har til overs?

Eventuelt kan dere legge ut produktene for salg til inntekt for et godt formål eller gi det bort på ulike markedsplasser på nettet.

Steg 7. Evaluering

Evaluer byttedagen ved å stille dere følgende spørsmål:

  • Hva gikk bra, hvorfor?

  • Hva gikk ikke så bra, hvorfor?

  • Hva kan dere gjøre annerledes neste gang?

  • Hvilken betydning har en byttedag for miljøet?

  • Hvilken betydning har en byttedag for holdningene våre?


Sist faglig oppdatert 22.05.2021
Skrevet av Riborg Anna Ringereide

Læringsressurser

Miljøbevisste valg i yrkesutøvelsen