Hopp til innhold

Oppgave

Hvordan ta vare på barns engasjement for naturen?

Barn er engasjerte i naturen. De blir fasinert av meitemark og skrukketroll, blomster og trær eller ulike arter i havet. Vår jobb blir å opprettholde engasjementet og øke kunnskapen om naturen. Hvordan skal vi gjøre det?

En gutt passerer en vegg med skap hvor det er malt et undervannsbilde av havet med mange ulike arter. Foto.

Barn og unge utforsker naturen og naturens fenomener på en annen måte enn det vi voksne gjør. De viser ofte en enorm entusiasme over den minste ting og stiller spørsmål som vi voksne ikke har tenkt på. Denne entusiasmen må vi bygge videre på ved å utforske, undre oss, samle inn og observere sammen med barna. På den måten bidrar vi til at barna får en begynnende forståelse av sammenhenger mellom organismene og deres miljø.

Oppgaver

Som barne- og ungdomsarbeider skal du fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn. I disse oppgavene skal du jobbe med å utforske naturen enten alene eller i en gruppe.

 1. Velg et prosjekt med utgangspunkt i hva barna på praksisstedet ditt er interessert og engasjert i. Hvis det er vanskelig å komme på noe, kan du se i tips-listen nederst i artikkelen.

 2. Lag en plan over hvordan du skal jobbe med temaet. I planen skal det stå:

  1. hva du skal gjøre

  2. faglige refleksjoner for hvorfor du ønsker å gjøre dette prosjektet

  3. instruksjon med illustrasjoner om hvordan du skal gjøre det

  4. hvordan du skal involvere barna i arbeidet

  5. hva du vil at barna skal erfare og lære

  6. hvilke verdier og holdninger vil du fremme hos barna

 3. Gjennomfør prosjektet enten hjemme, på skolen eller i praksis.

 4. Dokumenter prosessen ved hjelp av bilder.

 5. Evaluer arbeidet ditt ved å stille spørsmål:

  1. Hva gikk bra, og hvorfor?

  2. Hva kunne du gjort annerledes, og hvorfor?

Tips til emner som kan fremme miljøbevissthet hos barn og unge
 • søppelsortering

 • dyrking av grønnsaker eller blomster

 • treplantingsprosjekt

 • lage kompostbinge

 • bygge insekthotell

 • lage flaggermuskasse

 • lage et terrarium for enten amfibier, reptiler eller insekter.

 • lage et akvarium

 • søppelryddingsprosjekt hvor søpla blir brukt til å lage noe kreativt

Sist faglig oppdatert 07.04.2021
Skrevet av Riborg Anna Ringereide

Læringsressurser

Miljøbevisste valg i yrkesutøvelsen