Hopp til innhold

Film og filmklipp

Ergonomi og pedagogikk

Ergonomi og pedagogikk handler om å tilrettelegge for at barna skal klare mer selv. Dermed blir det færre løft og uheldige arbeidssituasjoner for de voksne.

Et barn ligger på gulvet og strekker beina i taket. Har utedress på beina. Votter ligger ved siden. Foto.

Å tilrettelegge for at barna får gjøre selv

I løpet av en arbeidshverdag sammen med barn kan det bli mange løft og uheldig bruk av kroppen som på sikt kan føre til belastningsskader hos de voksne. Det er derfor viktig at det i hverdagen legges til rette for ergonomiske tilpasninger.

Et viktig tiltak er å legge til rette for at barn får prøve å gjøre ting selv i hverdagen. Det at barna får øve og gjøre selv i daglige gjøremål, for eksempel ta av og på klær og sko eller være med og dekke bordet, bidrar til at barna blir aktive deltakere og mer selvhjulpne. Når barn opplever at de klarer å gjøre noe selv, vil de få en mestringsfølelse som kan bidra til å styrke selvtilliten og selvfølelsen deres.

For at barna skal klare å gjøre selv, må de voksne legge til rette, være til stede og veilede barna underveis. Når vi i tillegg legger til rette for et tilpasset ergonomisk miljø, der blant annet stoler, bord og hyller kan heves og senkes, kan mange løft unngås. Dette kan føre til mindre muskel- og skjelettplager hos de ansatte.

I filmen nedenfor får du se hvordan Nidarvoll barnehage i Trondheim har jobbet med prosjektet ergonomi og pedagogikk.

Utfordringer til deg

  1. Hvorfor tenker du at det er viktig å legge til rette for at barn får prøve å klare selv?
  2. Hva vil det si at de voksne går fra å være hjelpere til veiledere?
  3. Hva er verneutstyr i en barnehage?
Sist faglig oppdatert 15.10.2020
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Ergonomi i oppvekstsektoren

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter