Hopp til innhold

Oppgave

Bli bedre kjent med ergonomi

For å forstå hva ergonomi er, og hvordan det påvirker egen helse, er det lurt å fordype seg i temaet. Nedenfor er det noen oppgaver om ergonomi som du kan arbeide med.

To små barn og to voksne i ei sandkasse på en lekeplass. Det ene barnet blir holdt stående av en kvinne, og det andre barnet sitter i sanda mens en mann støtter. Mannen lar sand gli ut av hånda si, og det lille barnet ser på sanda. Foto.

Oppgaver

Tenk deg at du jobber som barne- og ungdomsarbeider enten i barnehage eller på skole/SFO. Du skal veilede en elev som er i praksis hos dere, om ergonomi. Lag et informasjonsdokument til eleven hvor du tar med de følgende punktene.

 1. Hva er ergonomi? Forklar og bruk eksempler.
 2. Hvordan kan du bruke kroppen på en god måte? Forklar og bruk eksempler.
 3. Hvorfor er det viktig å ta vare på egen kropp og helse?
 4. Hvordan kan du ta vare på egen kropp og helse i arbeidet med barn og unge?
 5. Bruk internett og finn hjelpemidler som kan brukes i arbeidet med barn og unge for å bedre arbeidsoppgavene og arbeidsmiljøet for de ansatte. Skriv ned hvilke hjelpemidler dette er, og sett inn bilder av hjelpemidlene.
 6. Lag en skisse over et rom i barnehagen eller skolen/SFO som tar hensyn til både barnas og de voksnes ergonomi. Her kan du selv velge om du vil tegne for hånd eller bruke digitale verktøy. Kommenter på skissen hva det er viktig å tenke på på de ulike stedene.
 7. Intervju en eller flere personer som arbeider med barn og unge, om ergonomi. Undersøk
 • hva de gjør for å ta vare på egen kropp
 • hvilke hjelpemidler de bruker. Ta bilder av de ulike hjelpemidlene, hvis det er mulig.
 • hva de er bevisste på med tanke på ergonomi i arbeidet
 • hvorfor de utfører arbeidsoppgaver på den måten de gjør
 • hvordan de involverer barn og unge i dette arbeidet

Bruk svarene og eventuelt bildene og lag ei liste med gode råd om ergonomi. Kanskje har du noen gode råd selv også? Ta med denne lista i informasjonsdokumentet til eleven som er i praksis.

Sist faglig oppdatert 18.10.2020
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Ergonomi i oppvekstsektoren