Hopp til innhold

Veiledning

Utforskning av nytt område

Utforskningen av et område kan gjøres med flere metoder. Det metodene har til felles, er at de foretas på utsiden av bergartene. Informasjonen som samles inn, settes sammen og analyseres før man kan foreslå hvilke områder som er interessante for leteboring.

LK06
Seismisk letemetode. Illustrasjon.

Seismisk letemetode

Det er flere metoder som brukes for datainnsamling. En av dem er gravimetri, som brukes til å danne et bilde av de store strukturelle enhetene. Det kan for eksempel være hvor det er sedimentasjonsbassenger, og hvor stor utstrekning de har. Gravimetri kan også vise høydeområder i sedimentasjonsbasseng. Det kan være interessant med tanke på fellestruktur.

En annen metode er seismikk, som brukes i områdene der sedimentasjonsbasseng er påvist, for å danne et bilde av strukturer som kan inneholde hydrokarboner.

Magnetometri brukes til å bestemme hvor grunnfjellet er, og til å påvise utbredelse av salt og vulkanske bergarter mellom sedimentære lag. Magnetometri brukes ikke mye i forbindelse med utforskning.

Elektromagnetisk teknologi (EM-teknologi) brukes til å danne et bilde av om det kan være hydrokarboner i strukturene. Denne teknologien er det beste vi har til å forutsi hydrokarboner i et område før eventuell leteboring.

Det som er viktig, er å integrere teknologiene. Ved å sette sammen informasjonen fra gravimetri, seismikk og EM-teknologi, får man best resultat. Dataene som samles inn i utforskningsfasen, brukes for å påvise områder som er interessante for leteboring.

Sist oppdatert 04.07.2018
Skrevet av Sissel Paaske

Læringsressurser

Leting og datainnsamling