Hopp til innhold

Fagartikkel

Feltutvikling på norsk kontinentalsokkel

I løpet av ett år blir du kjent med svært mange ulike aktiviteter som utføres på norsk sokkel for at olje- og gassfeltene skal bli lønnsomme investeringer. Her får du en grov oversikt over disse.

Livsløp på norsk sokkel. Illustrasjon.

Feltutvikling fra start til slutt

Dette interaktive oppdraget kan du jobbe med for å reflektere over hva som må til for å utvikle et olje- eller gassfelt fra start til slutt. Det er livsløpet til feltet, og du får innsikt i hva som er inntekter og hva som er utgifter, hvor mye som skjer i hver fase, og hvilken rekkefølge det kommer i.

Tenk gjennom hvilke aktiviteter som må til for å komme fra ett steg til det neste. Hva med utgifter, sikkerhet, miljø? Hvilket utstyr skal brukes?
Hva styrer valgene – penger eller teknologi?

Filer

Oppgaven passer til gruppearbeid som oppstart og introduksjon til fagene som dere skal gjennom i løpet av ett år.

Sist oppdatert 19.07.2017
Skrevet av Sissel Paaske
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Leting og datainnsamling