Hopp til innhold

Oppgave

Hva kan du om logging i brønnen?

LK06
Sist oppdatert 18.07.2017
Skrevet av Anna Aabø
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Boring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs