Hopp til innhold

Fagartikkel

Hydrostatisk trykk

Hydrostatisk trykk er trykket i en stillestående væske. Trykket øker med dypet og kan endres ved å endre densiteten til væsken. I brønnen er borevæskens hydrostatiske trykk en barriere mot trykket i bergartene vi borer gjennom for å hindre uønsket strømming av hydrokarboner.

LK06
Hydrostatisk trykkutvikling. Illustrasjon.

Hydrostatisk trykk

Hydrostatisk kommer fra de greske «hydro» som betyr 'vann' og «statisk» som betyr 'i ro'. Hydrostatisk trykk er altså trykket i en væske som står i ro. Hydrostatisk trykk øker med dypet, det vil si høyden av væskesøylen.

Dersom vi fyller to sylindre med ulik diameter med samme type væske til samme høyde, vil bunntrykket være likt i de to sylindrene.

Hydrostatisk trykk i sylinder. Illustrasjon.

Hydrostatisk trykk

Det hydrostatiske væsketrykket kan varieres ved å justere densiteten på væsken. Med høyere densitet øker trykket.

Formel for beregning av hydrostatisk trykk

Formelen for beregning av hydrostatisk trykk:

phyd = d ∙ g ∙ h

Trykket (p) beregnes ved hjelp av høyden (h), væskens relative densitet (d) og tyngdens akselerasjon (g). For å få svaret ut i bar bruker vi følgende størrelser:

  • phyd er pressure, dvs. trykk, hydrostatisk trykk (bar).
  • d er density, dvs. væskens relative densitet (ubenevnt).
  • g er gravity, dvs. tyngdens akselerasjon (m/s2).
    På grunn av omregningsfaktor bruker vi verdien 0,0981.
  • h er height, dvs. væskesøylens vertikale høyde (m).

Formelen for trykk i bar:

phyd= d ∙ 0,0981 ∙ h

Den samme formelen brukes for trykk i psi, men da er informasjonen som brukes, oppgitt i «oilfield units». Det vil si at man bruker pounds per gallon (ppg) for densitet, fot (ft) for høyde, og konstanten 0,052 omregnet for tyngdens akselerasjon.

Formelen for trykk i psi:

phyd= d(ppg) ∙ 0,052 ∙ h(ft)

Sist oppdatert 04.07.2018
Skrevet av Linda Vasshus Lidal
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Boring

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs