Hopp til innhold

Øvelse

Bli kjent med nedihullskomponentene

Sjekk om du husker hvor utstyret i borestrengen skal plasseres.

LK06
Sist oppdatert 17.07.2017
Skrevet av Linda Vasshus Lidal
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Boring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs