Hopp til innhold

UTGÅTT - Brønnteknikk (LK06)

  Dette faget følger en utgått læreplan.

  Leting og boring

  Innholdet i Leting og boring dekker kompetansemålene til programfaget i brønnteknikk Vg2. Emnet omfatter både geologien som er grunnlaget for petroleumsreservoarene, og metoder og utstyr som brukes for å finne olje og gass på en trygg og økonomisk forsvarlig måte.

  Boring

  I dette emnet beskrives utstyr, boremetoder og borestrengsberegninger for de vanligste boreoperasjonene. Emnet Boring omfatter brønnkontroll, borevæsker, boremetoder, boreutstyr og beregninger som er sentrale i boreoperasjoner. Vi ser også på boreproblemer og vanskelige boreoperasjoner.

  Læringsressurser

  Boring

  Læringssti

  Fagstoff

  Oppgaver og aktiviteter

  Vurderingsressurs