Hopp til innhold

UTGÅTT - Brønnteknikk (LK06)

  Dette faget følger en utgått læreplan.

  Leting og boring

  Innholdet i Leting og boring dekker kompetansemålene til programfaget i brønnteknikk Vg2. Emnet omfatter både geologien som er grunnlaget for petroleumsreservoarene, og metoder og utstyr som brukes for å finne olje og gass på en trygg og økonomisk forsvarlig måte.

  Hovedsystemer om bord i offshore installasjoner

  På installasjonene offshore er det flere sentrale systemer som brukes for å gjennomføre bore- og brønnoperasjoner. Hovedsystemene inkluderer rørhåndtering, væske- og pumpesystemer, kobling til brønnen gjennom rør og posisjonerings- og hivkompenseringssystem for riggen.

  Læringsressurser

  Hovedsystemer om bord i offshore installasjoner

  Læringssti

  Fagstoff

  Oppgaver og aktiviteter

  Vurderingsressurs