Hopp til innhold

Medieuttrykk 2

Produksjon for digitale flater

Innholdsproduksjon for digitale medier må ta hensyn til multimedialitet og interaksjon. Lyd, bilder og tekst må settes sammen til et meningsbærende budskap, og design og innhold må fungere på skjerm. Brukergrensesnitt og strukturering må være hensiktsmessig slik at navigasjonen går sømløst.

Flermedial historiefortellende journalistikk

Du har nesten ubegrenset med muligheter til å produsere flermediale, digitale fortellinger satt sammen av mange ulike medietyper. Da er det viktig at du har en god fortelling i bunn og bruker medietyper og virkemidler bevisst for å formidle fortellingen på en god måte til målgruppen.

Læringsressurser

Flermedial historiefortellende journalistikk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs