Hopp til innhold

Medieuttrykk 2

Grafisk design 2

I grafisk design bruker du farger, typografi og komposisjon på en gjennomtenkt måte slik at medieuttrykket fanger brukernes oppmerksomhet og budskapet blir forstått.

Typografi

Typografi er læren om hvordan du utformer bokstaver og setter dem sammen til en visuell helhet slik at budskapet kommuniseres på en hensiktsmessig måte. Skriften er et virkemiddel som må passe til det som fortelles.

Læringsressurser

Typografi

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs