Hopp til innhold

Fagartikkel

Kontrast

I mediedesign kan en komposisjon bestå av farger, tekster, typografi, bilder og illustrasjoner. Vi ønsker å sette disse elementene sammen på en god måte slik at meningen kommer fram.

LK20LK06
Ittens fargekontraster

Eksempel på fargekontraster

Kontraster gjør elementer synlig

Ordet kontrast betyr forskjell. Det er kontrast når noe skiller seg sterkt fra noe annet. Kontraster framhever elementer og gjør dem synlige. De er derfor viktige for å kommunisere et budskap. Det er fargekontrasten mellom de svarte bokstavene og den hvite bakgrunnen på denne siden som gjør at du kan lese det som står her.

Kontraster skaper liv og spenning

Kontraster har også betydning for hvor spennende et design blir. Monotone og lite varierte design kan fort bli kjedelige og vekke lite oppmerksomhet, mens kontraster er med på å skape liv og spenning. Det er derfor lurt å bruke kontraster for å skape brudd i designet. Men det er like viktig at du øver deg på å bruke dem riktig. Hvis du bruker for mange, kan de virke som støy og ta oppmerksomheten bort fra det du vil vise.

Bilder med kontraster. Foto.

Kontraster kan fremheve et motiv. Hva blir framhevet i bildet til venstre? Mange kontraster gjør at vi ikke vet hva vi skal feste blikket på. Da blir det støy.

Framhev det som skal være synlig

Vi kan bruke store eller små kontraster, alt etter hvor synlig vi ønsker at noe skal være. Ved å variere bruken bestemmer vi hva som er mest viktig, nest mest viktig osv. Slik styrer vi hva leseren skal se først, og får framhevet budskapet i produktet vi lager.

Store og små kontraster er altså like bra, men du må velge ut fra hva du skal kommunisere. Store kontraster gir store forskjeller og vil virke mer dynamisk enn et design med mindre kontraster, som vil virke roligere og mer harmonisk. Noe som har stor kontrast, skiller seg mye fra resten av designet, mens en liten kontrast vil vekke mindre oppmerksomhet.

Grafisk eksempel på kontraster. Illustrasjon.

Store (dynamisk) og små (harmonisk) kontraster.

Til refleksjon

Hvordan er kontraster brukt til å framheve budskapet i denne reklamen?

Eplehuskartong fra Lerum vist med grønne epler rundt mot en bakgrunn av fjellnatur. Illustrasjon.

Reklameannonse for Lerum eplejus

Sist oppdatert 26.02.2018
Skrevet av Kari Roksvaag Rønning

Læringsressurser

Komposisjon