Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Lag en filmscene

LK20
Uklipp frå filmen "Hiroshima mon amour".

Studer filmspråket i ulike epoker i filmhistorien. Velg en scene fra en film som tilhører en bestemt epoke, og lag en egen versjon av scenen.

Eksempel på elevproduksjon: Elever fra Elvebakken videregående skole i Oslo har laget en reklamefilm for et seminar om fransk nybølgefilm (YouTube.com).

Samarbeid i grupper

Del klassen inn i flere filmteam (4–5 elever).

  1. Studer filmspråket i ulike epoker i filmhistorien.

  2. Velg en scene fra en film som tilhører en bestemt epoke.

  3. Lag en liste over karakteristiske trekk som plasserer scenen i nettopp denne epoken i filmhistorien.

  4. Lag en filmscene som er inspirert av filmspråket i den scenen dere nettopp har studert.

Sist oppdatert 10.09.2021
Skrevet av Sissel Stokkedal

Læringsressurser

Filmproduksjon