Skip to content
You are now in a learningpath

Introduksjon

CC-BY-SA-4.0

Når du har jobba med denne læringsstien, har du

  • utviklet og vist kompetanse på hvordan du studerer en film og skriver ut en analyse av den
  • utforsket virkemidler og fortellerteknikker og reflektert over bruken av disse i en spillefilm
  • forstått hvordan en film setter fokus på samfunnsproblemer og kan bidra til kommunikasjon i samfunnet