Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Film: presseetikk, kilder og PFU

Vi undersøker en sak fra Aftenposten om tekstilindustrien. Saken ble meldt inn til PFU av Hennes & Mauritz med grunnlag i kildebruk. Filmen hjelper deg med å forstå funksjonen til Pressens Faglige Utvalg (PFU). PFU er sentral en sentral aktør i pressens selvjustis.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Sist oppdatert 24.06.2021
Skrevet av Albertine Aaberge

Læringsressurser

Etikk og lovverk 2

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale