Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Sammenlikn "det norske" før og nå

Emnet Forestillinger om det norske trekker opp ulike perspektiver på "det norske". Velg ett perspektiv og finn noen eldre og noen moderne tekster der dette perspektivet er brukt.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Norsk flagg i gammeldags ryggsekk. Foto.

Du kan jobbe med oppgava på ulike måter. Her er tre forslag:

 1. Hold et foredrag på 10 minutter for klassen om temaet "Norge før og nå" – gjerne med en egen tittel eller problemstilling.
 2. Skriv en artikkel. Gjør først rede for det temaet du valgte – naturens funksjon for nasjonsbygginga, nordmenns karakteregenskaper og så videre. Deretter sammenlikner du en tekst fra 1800-tallet med en tekst fra i dag som behandler dette temaet.
 3. Dere kan ha et gruppearbeid eller et individuelt arbeid der du jobber med å svare på følgende oppgaver med utgangspunkt i et selvvalgt tema:
  – Hva var typisk for synet på dette på 1800-tallet?
  – Hvem var det som mente noe om dette temaet på 1800-tallet, og hva mente de?
  – Hvordan behandles temaet i de(n) moderne teksten(e) du har valgt å jobbe med?
  – Hva er likt og hva er ulikt i de eldre og de moderne tekstene?
Sist oppdatert 29.01.2019
Tekst: Heidi Mobekk Solbakken (CC BY-NC-SA)

Læringsressurser

Fortellinger om det norske

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Kildemateriale