Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Bøying av inkjekjønnsord

Inkjekjønnsorda er substantiva som har artikkelen "eit" framom seg, som til dømes "eit hus" eller "eit eple". Øv deg på korleis du skal bøye desse.

Enkel hugseregel

Rett bøying av inkjekjønnsord er noko mange med bokmål som hovudmål slit med. Årsaka er nok at fleirtalsformene kan høyrast framande ut. Å skrive om fleire "menneske" og "verkemiddel" ligg langt frå talemålet til mange med bokmålsnære dialektar.

Men eigentleg er inkjekjønnsbøyinga ganske enkel, for alle inkjekjønnsorda blir bøygde likt, nemleg slik: "eit barn – barnet – fleire barn – alle barna". Dette er også den absolutt vanlegaste måten å bøye ordet barn på, på bokmål. Derfor er ein god hugseregel denne:

På nynorsk bøyer vi ALLE inkjekjønnsorda slik som bokmålsordet “barn”:

  • eit barn – barnet – fleire barn – alle barna

Sagt på fagspråket: Inkjekjønnsord skal ikkje ha ending i ubestemt form fleirtal, og dei skal ende på -a i bestemt form fleirtal.

Øving 1

Les teksten under. Nokre av inkjekjønnsorda i teksten er bøygde rett, andre er bøygde gale. Marker alle orda som er feil.


Øving 2

Øving 3

Sist oppdatert 13.08.2019
Tekst: Åsa Abusland (CC BY-SA)

Læringsressurser

Nynorskkurs

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter