Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Samtaleanalyse

En samtale er som vi vet en muntlig tekst. Vi kan finne noen av de samme måtene å strukturere samtalen på som vi finner i en skriftlig tekst. Vi skal gå nærmere inn på hva en samtaleanalyse er og hva du kan se etter i en analyse.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Seks ungdommer som sitter i ring i et klasserom og diskuterer fag. De smiler og ser på hverandre. Foto.

Det er en viktig forskjell mellom skriftlige og muntlige tekster. I en samtale deltar samtalepartnerne hver sin gang. De veksler mellom å være taler og lytter. Dermed er det mye mindre forutsigbart hvordan selve samtalen vil utvikle seg. En samtale kan fort ta en uventet vending.

Elementer i en samtaleanalyse

Derfor er det også veldig vanskelig å lage en oppskrift for hvordan en skal gjennomføre en samtaleanalyse. Vi skal i det følgende bare gi noen elementer som kan sette oss på sporet av mulige drøftelser:

 • Transkripsjonssymboler: For å kunne skrive ned en samtale må vi kunne transkribere.
 • Emne: Vi må se på emnene for samtalen og hvordan de veksler og ytringer, som vi vil kalle replikker.
 • Respons og tilbakemelding: I samtalen ser vi på responsen og tilbakemeldingssignalene som gis. Her merker vi oss ikke-verbale signaler som for eksempel et smil og kulturelle variasjoner i forhold til disse signalene.
 • Ordvalg: Videre ser vi på ordvalget. Det kan si mye om sosial og kulturell bakgrunn.
 • Reperasjon: Noen ganger må vi inn med reparasjon eller korrigering av en samtale dersom vi er redd for ikke å bli forstått.
 • Sekvenser: Språkhandlinger kan deles inn i sekvenser, for eksempel et spørsmål og et svar.
 • Turtaking: For at man ikke skal snakke i munnen på hverandre, noe som skjer ved overlapping, er det nødvendig med en viss turtaking. Det oppstår også pauser mellom turtakingene.
 • Høflighetsindikator: Hvis vi vil oppnå velvilje hos mottaker, bruker vi en høflighetsindikator, som eksempelvis å gi en kompliment, og vi må ta initiativ i samtalen.
 • Symmetri og asymmetri: Avhengig av kommunikasjonssituasjonen vil det være en viss balanse mellom samtalepartnerne, symmetri eller assymetri.
 • Samtaler kan være åpne og lukkede.
 • Vi skal til slutt se på noen språkhandlinger.
Sist oppdatert 04.12.2018
Tekst: Øyvind Dahl (CC BY-NC-SA)

Læringsressurser

Språk og samtaleanalyse