Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Novellesjangeren

FooterHeaderIconFooter iconLK06

I artikkelen Skjønnlitterære sjangrer i endring så vi på Maurits Christopher Hansens tekst "Novellen" (1837). Dag Solstad har skrevet en novelle med nesten samme tittel som Maurits Christopher Hansen, men i ubestemt form: ”Novelle” fra samlingen Svingstol (1967). Både ”Novellen” og ”Novelle” gir oss innblikk i sjangeren novelle, men de er høyst ulike og er skrevet med over hundre års mellomrom.

Oppgave 1

Les novellen

"Novellen"

av Maurits Christopher Hansen.


  • Hva kan sies om den historiske konteksten Maurits Hansen skrev i?
  • Hva mener jeg-fortelleren og Hr. Martin at en novelle skal være i innledningen til "Novellen"?
  • Hvilke tanker gjør de seg om sjangeren?
  • Hvordan presenterer jeg-fortelleren den novellen han skal fortelle?
  • Hva er rammefortellingen?
  • Hvor mange lag er det videre med fortellere og fortellinger i "Novellen"?

Oppgave 2

Goethe tenkte seg at det i en novelle skulle være en "uhørt begivenhet", altså noe overraskende eller uvanlig som blir sannsynlig.

  • Hvilke uhørt begivenhet finner vi i "Novellen"?
  • Hvilke andre sjangertrekk på en novelle finner du?

Oppgave 3

Les novellen "Novelle" av Dag Solstad og sammenlign den med Hansens "Novellen" med tanke på sjanger.

  • Hvordan har denne sjangeren utviklet og endret seg?
  • Knytt endringene opp mot begrepene tradisjon, modernitet og postmodernisme.
Sist oppdatert 19.12.2018
Tekst: Marita Aksnes og Torgrim Gram Økland (CC BY-SA)

Læringsressurser

Tradisjon, modernitet og postmodernitet