Hopp til innhold

Kommunikasjon og kultur

Tekst og kontekst

Tekstene vi omgir oss med endrer seg i takt med samfunnet. Ikke minst har den teknologiske utviklingen påvirket hvordan vi produserer og konsumerer tekst. Sjangre og medier endrer seg. Men påvirker samfunnet også innholdet i tekstene? Litteraturteoriene vektlegger betydningen til konteksten ulikt.

Tradisjon, modernitet og postmodernitet

Er du et moderne menneske? "Ja!" vil mange svare. Men hva vil det egentlig si å være moderne? I dag bruker vi ofte dette begrepet om klesstil og mote, kunst, musikk og arkitektur, men uten at vi kanskje tenker over hva det betyr.

Læringsressurser

Tradisjon, modernitet og postmodernitet