Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Oppgaver til filmen Emojier, et nytt verdensspråk?

Se først filmen Emojier, et nytt verdensspråk? før du svarer på oppgavene.

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Oppgaver

  • Smileys, emoticons og emojier. Forklar de ulike begrepene.
  • Hvor har emojier sin opprinnelse?
  • Bruker du emojier? Hvorfor, eller hvorfor ikke?
  • Gi eksempler på ulike emojier hvor betydningen tolkes ulikt og kan skape misforståelser på tvers av for eksempel landegrenser eller aldersgrupper.
  • Er emojier fordummende, eller beriker de språket vårt? Finn gode argumenter for begge syn, og diskuter.
  • Drøft denne påstanden: ”Emojier er ikke bare underholdning. De har blitt politiske”.
  • Bruk emojier til å beskrive en klassekamerat. Klarer de andre i klassen å gjette hvem det er?
Sist oppdatert 19.12.2018
Tekst: Mairi Macdonald (CC BY-SA)
Rettighetshaver: Norgesfilm AS

Læringsressurser

Medier og ungdomskultur

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?