Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Drøft relasjoner og kontekst

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Oppgave 1

Både relasjonen til den du kommuniserer med og situasjonen rundt kommunikasjonen påvirker hvordan du koder og avkoder en melding. Kan du se for deg ulike situasjoner der følgende meldinger kan tolkes ulikt? Beskriv situasjonene.

  • Sitt ned
  • Har du et problem?
  • Jeg kjenner din mor
  • Du er flink

Oppgave 2

Gå i dybden på minst to av situasjonene du beskrev i oppgave 1.

  • Hvordan tror du relasjonen spiller inn i tolkningen av meldingen?
  • Hva blir forholdet mellom intendert mening og mottatt mening i disse situasjonen? Er de veldig forskjellige?
  • Kan du tenke deg andre faktorer enn relasjonen og situasjonen som kan påvirke tolkningen?
Sist oppdatert 08.11.2018
Tekst: Marthe Johanne Moe (CC BY-SA)

Læringsressurser

Introduksjon til kommunikasjonsbegrepet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter