Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Kommunikasjon og beskrivende kulturforståelse

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Tabellen viser en sammenligning mellom nordamerikansk og filippinsk kultur. Kontraster mellom antagelser og verdier i nordamerikansk og filippinsk kultur[1] . Vi kan bruke tabellen til å prøve å forutsi kommunikasjonen mellom disse kulturene.

Oppgave 1

  • Hvorfor må vi beskrive dette oppsettet som en typisk essensialistisk fremstilling?
  • Kan slike oversikter være nyttige? Beskriv noen fordeler og ulemper.

Oppgave 2

  • Hvordan ville du ha satt inn norsk kultur i dette skjemaet? Ta for deg punkt for punkt.

Antakelig vil dere finne at norsk kultur og amerikansk kultur ligger nærmere hverandre enn norsk og filippinsk.

  • Hva forteller det om hvilken kulturavstand det er mellom disse kulturene?

Oppgave 3

  • Kan en slik sammenligning i tabellen over karakteriseres som «objektiv», eller er den basert på «synsing»?
  • Kan listen brukes som «oppskrift» på hvordan en filippiner eller nordamerikaner vil oppføre seg?

Stikkord

Nordamerikansk

Filippinsk

Oppfattelse av seg selv

Mennesket er et individ

Mennesket er en del av en familie

Selvet som referanse

Autonomi og uavhengighet oppmuntres: Løs egne problemer, ha egne meninger

Avhengighet oppmuntres: Søk hjelp hos eldre mennesker, autoriteter og familie

Menneskenaturen

Mennesket kan forandre seg og forbedre seg

Slik er livet, det er ikke noe å gjøre med det

Eiendom

Skille mellom offentlig og privat eiendom

Offentlig eiendom og privat eiendom skilles ikke

Tid

Tiden går fort fra fortid til nåtid til fremtid. Fokus på fremtid. Bruk tiden til å forandre og mestre omgivelsene

Tiden går sent. Fortid og nåtid er viktigere enn fremtid. Det er viktigere å tilpasse seg til omgivelsene enn å prøve å forandre dem

Ressurser

Det er nok ressurser til alle: Konkurransementalitet: «Be the winner»

Ressursene er begrenset. Dersom noen får mer enn andre, ses det som en trussel. Rikdom/fattigdom må fordeles likt til alle for å bevare det gode forhold

Konfrontasjoner

Konfrontasjoner ansikt til ansikt: «Stå på krava»

Konfrontasjoner gjennom «mellommenn» for ikke å miste ansikt

Formalitet

Uformell og direkte

Mer formell og indirekte

Aktivitet

«Gjøre», aktivitet er bra

«Være», ta livet med ro

Beslutninger

Individuell fokus – ansvarlig for egne beslutninger

Gruppefokus - kollektive beslutninger tas av lederen

Arbeid og lek

Arbeid og fritid er atskilt

Arbeid og sosialt liv er ikke atskilt

  1. 1«The cultural dialogue. An introduction to intercultural communication». Michael H. Prosser. Sietar Int.. 1985.
Sist oppdatert 02.01.2019
Tekst: Øyvind Dahl (CC BY-NC-SA)
Rettighetshaver: NRK

Læringsressurser

Hva er interkulturell kommunikasjon?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter