Hopp til innhold

Siden har flyttet, men du kan finne den her:

 • Aalkoe-almetji soptsesh

  LearningPath
  Læringssti

  Daennie learoe-baalkesne maahtah aalkoe-almetji soptsesh lohkedh jïh lissine laavenjassh darjodh.

  Åpne i fag:
  • Åarjelsaemien voestesgïeline (SR vg3) (LK06)ChevronRightSoptseshChevronRightSoptsesi bïjreChevronRightJeatjah aalkoe-almetji soptsesh
  • Åarjelsaemien voestesgïeline (PB) (LK06)ChevronRightSoptseshChevronRightSoptsesi bïjreChevronRightJeatjah aalkoe-almetji soptsesh